Електронна бібліотека


  Електронна бібліотека містить електронні книги у форматі PDF, для перегляду яких потрібна програма ACROBAT READER та DJVU, для перегляду яких потрібна програма WinDjView
  Для завантаження програми WinDjView натисніть тут.

  Назва

  Microsoft Windows XP Professional Учебный курс MCSAMCSE/Пер.c англ. — 2-е изд., испр. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2003. — 1008 с. Файл 77MB winxp.pdf
  Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики: Учебное пособие Станфордского университета, Пер. с англ. — М.: Мир, 1998. —703 с. Файл: Кокретная математика.djvu, 9MB.
  Каплан А.В. и др. Решение экономических задач на компьютере: Учебное пособие. – М.: ДМК Пресс;  СПб.: Питер,  2004ю – 600с. Файл: РешЭкЗадач.djvu, 53MB.
  Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0: Учебное пособие. – СПб.: BHV ;1997. – 384с.; Файл: Оптитмизация.djvu, 7.7MB.
  Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 336 с. Файл: Excel сборник.pdf 20MB.
  Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І.  Економетрика: Підручник. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 494с.; Файл: ekonometrika.pdf,20MB.
  Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз  даних: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2003. – 344с. Файл: compandata.pdf, 15MB.
  Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 672с.  Файл: olifer_kompseti.djvu, 9MB.
  Петюшкин А. В. HTML. Экспресс-курс. — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 256 с. Файл: html.pdf, 22 MB.
  Проектування інформаційних систем: Посібник. За ред. В.С.Пономаренка. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 485с. Файл: proektis.djvu, 12 MB.
  Исследование операций. Электронное пособие. Исследование операций, 1МВ.
  Ватаманюк А.И. Беспроводна сеть своими руками. СПб.: Питер, 2006.- 192с. Файл: Беспроводная сеть своими руками.pdf, 25,4МВ
  Кульгин М.В. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов. 2-е изд СПб.: Питер, 2003.- 462с. ил. Файл: Компьютерные сети. Практика построения.djvu, 7,14 МВ
  М. Додж, К. Стинсон Эффективная работа: Microsoft Office Excel 2003 — СПб.: Питер, 2005. — 1088 с: ил. Файл: Додж_Стинсон_Эффективная_работа_Microsoft_Office_Excel_2003.pdf, 28,7 МВ
  А.О. Ілляков ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПЛАТФОРМІ «1С:ПІДПРИЄМСТВО»
  Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Інформаційні системи і технології в фінансах»
  Ілляков А.О., Булуй О.Г. Основи автоматизацiї фiнансового планування та економічного аналізу в 1С

  Please publish modules in offcanvas position.