Робочі програми

  Основні компоненти

  Історія та культура України
  Філософія
  Українська мова за професійним спрямуванням
  Ділова іноземна мова
  Іноземна мова за професійним спрямуванням
  Фізичне виховання
  Фізика
  Вища математика
  Теорія ймовірностей і математична статистика
  Комп'ютерна дискретна математика
  Чисельні методи
  Екологія, безпека життєдіяльності та охорона праці
  Право
  Алгоритмізація і програмування
  Інформаційні технології
  Об'єктно-орієнтовне програмування
  Архітектура комп'ютерних систем
  Бази даних
  Web-програмування
  Операційні системи
  Системне програмування
  Комп'ютерні мережі
  Системний аналіз
  Проектування інформаційних систем
  Технології розподілених систем і паралельних обчислень
  Елементи теорії систем штучного інтелекту
  Основи кібербезпеки
  Технології штучного інтелекту для обробки великих даних
  Інформаційна безпека
  Моделювання систем

  Практична підготовка
  Інформаційні технології (навчальна практика)
  Бази даних (навчальна практика)
  Виробнича технологічна практика
  Виробнича практика

  Вибіркові компоненти

  Інформаційні системи в економіці
  Бізнес моделювання
  Візуалізація даних
  Всеосяжний інтернет
  Геоінформаційні системи
  Дистанційне зондування Землі
  Електронний бізнес
  Комп_ютерні технології обробки даних
  Комп_ютерна графіка
  Маркетинг
  Математичне програмування
  Мультимедійні технології
  Обробка геопросторових даних
  Обробка даних мовою R
  Політологія
  Програмне забезпечення служб Інтернет
  Психологія
  Робототехніка
  Соціологія
  Створення ботів
  Сучасні пакети прикладних програм
  Теорія і методи розпізнавання образів
  Теорія прийняття рішень
  Теорія складних систем
  Тестування ПЗ
  Управління ІТ-проектами
  Хмарні технології

  Please publish modules in offcanvas position.